top of page

Een Positieve Blik op Technologische Vooruitgang

In onze moderne wereld lijkt technologie vaak het mikpunt van kritiek te zijn. Van privacyzorgen tot sociale vervreemding en economische ongelijkheid, er zijn talloze redenen waarom sommigen een cynische kijk hebben op technologische vooruitgang. Maar wat als we een stap terug doen en een breder perspectief innemen?

Door terug te kijken naar eerdere periodes van innovatie, zoals de industriële revolutie, worden we herinnerd aan de immense positieve impact die technologie kan hebben. Het heeft niet alleen geleid tot economische groei, maar heeft ook de levenskwaliteit van miljoenen verbeterd.


Een cruciaal punt is een balans te vinden tussen vooruitgang en ethiek. Technologische ontwikkelingen moeten niet alleen worden beoordeeld op hun economische waarde, maar ook op hun sociale en ethische implicaties. Door ethische overwegingen centraal te stellen in ons denken over technologie, kunnen we ervoor zorgen dat onze vooruitgang niet ten koste gaat van menselijke waarden.


Door mensen bewust te maken van zowel de mogelijkheden als de uitdagingen van technologie, kunnen we een meer geïnformeerde discussie voeren en gezamenlijk werken aan oplossingen voor de complexe vraagstukken die technologie met zich meebrengt.


Ik ben oud genoeg om de opkomst van de "informatica" in de jaren 80 te hebben meegemaakt. Mensen waren bang dat ons werk straks allemaal door computers gedaan zou worden. Niet veel later was de I.T. sector een van de grootste werkgevers ter wereld.


Inderdaad, er verdwijnen banen, maar er komen er ook heel veel bij. Zolang ik nog ruzie heb met mijn Home Automation, Google Assistent mij niet begrijpt en A.I. op het moment van schrijven niet heel veel meer is dan een gevanceerde search engine, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Het is een gereedschap, om dingen sneller en gemakkelijker te doen dan voorheen. Generative text2image kostte vroeger (3 jaar geleden en terug) gewoon meer tijd om te regelen in PhotoShop. Deep fakes zijn sneller en gemakkelijker te maken, maar een sound engineer kon je in de jaren 80 ook al allerlei dingen laten zeggen, die je nooit gezegd hebt.


Laten we A.I. vooral blijven zien als een gereedschap. En vergeet niet dat hoe meer de ontwikkeling vooruit gaat, des te meer menselijke kennis nodig blijft om dat goed toe te passen.

16 views0 comments

Comments


bottom of page