top of page

Cryptodonaties aan Forum voor Democratie: Navigeren door Juridische Grijze Gebieden

In een innovatieve zet heeft Forum voor Democratie (FvD) onlangs de mogelijkheid geïntroduceerd om cryptodonaties te accepteren, waarbij het de eerste partij in de Nederlandse Tweede Kamer wordt die dit doet. Deze innovatieve stap heeft echter wenkbrauwen doen fronsen, waarbij het onderzoek van BNR Radio suggereert dat er potentiële mazen in de wet zijn die illegale bijdragen mogelijk maken.Critici betogen dat de relatieve anonimiteit van cryptotransacties de omzeiling van bestaande regelgeving mogelijk maakt, met name het verbod op anonieme donaties van meer dan 250 euro en de beperking op het accepteren van bijdragen van buitenlandse entiteiten. Hoewel FvD vereist dat cryptodonoren persoonlijke gegevens verstrekken, lijkt het te ontbreken aan krachtig toezicht bij het verifiëren van deze informatie. Maar wie moet dat krachtig toezicht eigenlijk regelen?


Het debat intensiveert zich naarmate een experiment de eenvoud laat zien waarmee kleine Bitcoin-donaties, zelfs onder een valse naam, worden verwerkt door FvD. B.N.R. beperkt zich tot het onderzoek van die ene partij. B.N.R. stelt dat de partij een beperkte rol lijkt te spelen bij het controleren van donorinformatie, en dat er zorgen zijn over mogelijke buitenlandse invloed. De nooit gefundeerde kaart "Putin financiert Forum voor Democratie" wordt hiermee, zij het implicitet, opnieuw leven in geblazen.


Natuurlijk ligt de hoofdverantwoordelijkheid bij de donateurs zelf, waarbij wordt benadrukt dat zij de vereiste gegevens naar waarheid moeten invullen. Wie valse gegevens invoert, maakt zich schuldig aan "valsheid in geschrifte". Echter, bij deugneuzen rijzen vragen over de wettigheid van de betaalmethode zelf. De keuze van FvD voor ForumPay, een buitenlandse tussenpersoon die crypto omzet naar euro's, trekt de aandacht, vooral gezien het gebrek aan registratie bij De Nederlandsche Bank, wat zorgen oproept over naleving van de wet. Nu staat de Nederlandsche Bank niet bekend om zijn innovatie-adaptie, dus moet je roeien met de riemen die je hebt.


Kartel-deskundigen geven hun mening en stellen dat hoewel het accepteren van cryptodonaties op zichzelf niet verboden is, de implementatie door FvD lijkt te conflicteren met de huidige (en verouderde) wetgeving. Daarnaast vertroebelen beschuldigingen van het niet naleven van Europese anti-witwasregelgeving door ForumPay de wateren nog verder.

Het argument van FvD dat ForumPay over de nodige Europese licenties beschikt, wordt betwist door critici die wijzen op het niet-naleven van de bijgewerkte antiwitwaswetten van Estland. Hierover worden vervolgens geen argumenten of bewijzen geleverd.


Terwijl het politieke landschap van zichzelf zegt nieuwe technologieën te omarmen, bevindt FvD zich in het middelpunt van een controverse die niet alleen de wettigheid van zijn handelingen ter discussie stelt, maar ook de adequaatheid van bestaande regelgevingskaders. Of dit cryptoproefproject zal leiden tot wetsaanpassingen of een bredere heroverweging van politieke donatiepraktijken, moet nog blijken. De intrige rondom FvD's stap in cryptodonaties voegt een extra laag complexiteit toe aan de steeds veranderende relatie tussen politiek en technologie. Daar is het kartel niet blij mee. En het lijkt erop dat de media aan dit verouderde idee vasthoud.


Het lijkt weer een "storm in een glas water"-verhaal van de traditionele media.

7 views0 comments

Comentarios


bottom of page